Winkelmandje

Klantenservice

Uw filters
Download onze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden Christine le Duc

Christine le Duc is lid van de Belgische thuiswinkelorganisatie BeCommerce. Dit betekent dat onze website door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd wordt op het respecteren van de BeCommerce gedragscode. De BeCommerce gedragscode beschermt uw belangen als consument.
Via onderstaande link kunt u de door de BeCommerce opgestelde gedragscodes nalezen;
Inleiding
Voor het kunnen plaatsen van een bestelling op de webshop van christineleduc.be dient u tenminste 18 jaar te zijn. 

Alvorens een bestelling te plaatsen wordt u verzocht onderhavige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden te lezen. 

Eenieder die een aankopen op de site www.christineleduc.be wenst te plaatsen, bevestigt daartoe juridisch handelingsbekwaam te zijn. Elk persoon dat krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag gebruiker zijn van www.christineleduc.be, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op www.christineleduc.be en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de www.christineleduc.be en de catalogus en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen. 
 
De levering van pakketten die volgen uit een bestelling op www.christineleduc.be gebeurt uitsluitend in het grondgebied België.
De prijzen zoals deze getoond worden op onze webshop zijn inclusief 21 % btw. 
 
Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat u de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij deze voorwaarden niet wijzigt.

Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Christine le Duc B.V.
Vestigings- en bezoekadres (uitsluitend op afspraak):
Schuttershofweg 1-C
4538AA Terneuzen (NL)

Zeteladres:
Garenmarkt 4-5
4524CR Sluis
Nederland

Contact:
Telefoonnummer:03 – 303 8 909 (Reguliere gesprekskosten)
Bereikbaarheid: ma t/m vr van 10:00 tot 17:00 uur 
 
E-mail: service@christineleduc.be 

Btw-identificatienummer: BE0700931601
Activiteit: verkoop van lingerie, fashion en overige erotische artikelen.   

Aanbod

Het aanbod producten van Christine le Duc is te verdelen over de volgende assortimenten;
- Lingerie
- Erotische speeltjes voor volwassenen 
- Drogisterij artikelen voor volwassenen 
- Mode 

In vele gevallen betreft de gebruikte beelden van de verschillende produkten een erotische sfeer, derhalve niet geschikt voor personen onder de 18 jaar. 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als er gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Christine le Duc kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten zoals deze zijn weergegeven op de Webshop www.christineleduc.be, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de producten. Hoe kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van de scherminstellingen van het toestel waarmee u onze website bezoekt. 

Preventie Namaak
De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be 
Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, waaronder beschrijvingen en prijzen, binden de ondernemer niet. 
 
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Koopovereenkomst
Een bestelling op onze webshop kan pas verwerkt worden als u zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Nadat u een bestelling via internet aan ons heeft doorgegeven, is de koopovereenkomst een feit. 
 
Uw koopovereenkomst via internet wordt door u bevestigd door met een muisklik op de knop “kopen” te klikken. Voor elke online bestelling zal u binnen 24 uur nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, een e-mail ter bevestiging ontvangen op het e-mailadres dat u heeft opgegeven. Deze e-mail ter bevestiging van uw bestelling bevat tevens een link naar deze leveringsvoorwaarden die u kunt opslaan voor toekomstige raadpleging.
De door Christine le Duc aangeboden producten zijn die welke op de site worden aangegeven op de dag dat de site door u wordt geraadpleegd. Alle artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is houden wij uw bestelling aan. Het kan echter voorkomen, dat een artikel definitief is uitverkocht. In dat geval krijgt u daarvan bericht.
Wij behouden ons het recht voor, bestellingen niet uit te voeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.
Bestellingen die gedeeltelijk werden uitgevoerd dienen voor het reeds uitgevoerde gedeelte te worden betaald zoals voorzien.
Na levering bent u verantwoordelijk voor verlies en beschadiging van de producten.


Levering
Uw pakket wordt aangeboden door PostNL op het door u opgegeven adres. Leveringen door PostNL vinden plaats van dinsdag tot en met vrijdag met uitzondering van feestdagen. 

 

Wij streven ernaar dat bestellingen die op werkdagen worden geplaatst binnen maximaal 2 werkdagen worden verzonden. De bestelling wordt dan de volgende werkdag door PostNL afgeleverd (zie hierboven voor leverdagen van PostNL).
Bestelt u in het weekend, hou dan ook rekening met de leverdagen van PostNL zoals hierboven vermeld.
Indien bepaalde artikelen niet op voorraad zijn of indien wij (zoals vermeld bij Koopovereenkomst) ons het recht behouden een bestelling niet uit te voeren of voorwaarden daaraan te verbinden, is deze levertermijn niet haalbaar
Laat u uw pakje afleveren op een postbusadres dan moet u rekening houden met een levertijd van minimaal 7 tot 10 werkdagen.

Bijdrage verzendkosten
Om uw bestelling naar uw adres te versturen, bieden wij deze op uw naam en voor uw rekening bij PostNL aan. Voor € 4,95 (incl. behandelings-, verpakkings- en verzendkosten en onder voorbehoud van tariefwijzigingen) wordt elke bestelling veilig bij u thuisbezorgd. De deelname in de verzendkosten wordt per bestelling slechts één keer aangerekend, zelfs al wordt de bestelling in meerdere keren geleverd.

Betaalwijze
Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten met zich mee zoals hierboven vermeld en in voorkomend geval, een deelname in de betalingskosten, in functie van de (hieronder) gekozen betalingswijze.

Via Bancontact / Mister Cash:
Met Mr Cash kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankoop afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

Via creditcard:
Betalen met creditcard is een eenvoudige en veilige manier om aankopen te doen. U kunt alle kaarten met VISA-, MasterCard-, of Maestrosymbool gebruiken. Bij betaling met VISA/MasterCard/Maestro behouden de payment provider, Ingenico, zich namens Christine le Duc, zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of de adresgegevens van de klant juist zijn.

Via Paypal:
PayPal is een online betaalmethode waarmee u makkelijk en veilig online betalingen kunt doen en ontvangen. PayPal helpt uw creditcardinformatie te beschermen met geavanceerde beveiligingssystemen en fraudepreventiesystemen. Uw bank-of creditcardgegevens worden alleen door PayPal opgeslagen. Dit maakt betalen via PayPal extra veilig. Daarnaast maakt dit systeem betalen extra eenvoudig: u betaalt met slechts een paar klikken omdat uw kaartgegevens gekoppeld zijn aan uw account – en u deze gegevens dus niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren.
Meer informatie vinden over de diensten van PayPal vindt u op de website van PayPal zelf.

In gebreke blijven
In geval van niet betaling op de vervaldag, brengen de verschuldigde sommen een interest van 1,95% per maand met zich mee, aan te rekenen tot volledige betaling van uw schuld. Tevens brengen wij dan maandelijks € 1.00 in rekening voor de beheerskosten. Het totale openstaande bedrag wordt in rechte opeisbaar, als u, na aangemaand te zijn, nog niet voldoet aan uw verplichtingen. Het saldo wordt dan de volgende maanden achtereenvolgens als volgt verhoogd: 1e aanmaning extra € 7.-. 2e aanmaning extra € 13,50. Bij overdracht aan een gespecialiseerde derde extra incassokosten ad € 19,50. In totaal dus met € 40.-. Indien Christine le Duc besluit de vordering uit handen te geven aan een gespecialiseerde derde zal dit bureau de vordering verhogen met 18% van de openstaande vordering met een minimum van € 62.00.

Tevens zal bij niet, of laattijdige melding van wijziging van woonplaats een forfaitaire som bijgerekend worden van € 8.68. In geval van niet-betaling komen de kosten van de gerechtelijke invordering ten laste van de veroordeelde partij. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen of Tongeren bevoegd.

Het totale openstaande bedrag wordt eveneens opeisbaar, als u als koper bewust onjuiste informatie hebt gegeven om een bestelling geleverd te krijgen, terwijl u deze beslist niet zou hebben gekregen als u aan ons de juiste informatie had verstrekt

Zolang de koopprijs niet volledig betaald is, blijven de artikelen eigendom van Christine le Duc en kan daarover niet beschikt worden door de klant. Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar en met een geldboete van
€ 26 tot € 500. De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten in overeenstemming met artikel 33 Strafwetboek. (Artikel 491 Strafwetboek).

* Genoemde bedragen en percentages zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Retourneren
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen gebruik te maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed fysiek in bezit krijgt. 
 
Uiteraard mag u de door u bestelde artikelen eerst beoordelen en/of passen, tenzij anders vermeld. 
 
Als uitzonderingen op dit retourrecht gelden dat slips, kousen, drogisterij artikelen zoals glijmiddel en toycleaner en sexy speeltjes om begrijpelijke hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden indien de verpakking en/of verzegeling is verbroken.

Artikelen die wij hebben laten maken volgens uw specificaties (gepersonaliseerde artikelen) zijn ook uitgesloten van het retourrecht daar deze persoonlijk zijn van aard. Producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken kunnen eveneens niet geretourneerd worden.

Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht dan dient u ons dit door middel van een eenduidige, ondubbelzinnige verklaring, zoals een brief per post of e-mail te informeren.

U kunt daarbij gebruikt maken het formulier voor herroeping. U kunt uw herroepingsrecht ook uitoefenen door het desbetreffende formulier samen met uw bestelling binnen de termijn voor herroeping aan ons te retourneren.
Het formulier voor herroeping kunt u sturen naar:

U kunt het retourartikel en herroepingsformulier voldoende gefrankeerd retour zenden naar:
Christine le Duc B.V.
Afdeling Retouren
Watermolen 6
4751 VK Oud Gastel
Nederland
Email: service@christineleduc.be

Het retourartikel verpakt u goed met een duidelijke opgave van reden van retourzending. Maak voor het invullen van uw gegevens uitsluitend gebruik van het retourformulier dat u ontvangen heeft in de email met uw pakbon. Bewaar zorgvuldig het retourbewijs dat u ontvangt bij afgifte van uw pakket. Bij eventuele vermissing dient deze controlestrook als bewijsstuk.

Wij crediteren geen facturen van gebruikte of beschadigde artikelen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In geval van overdadige retourzending heeft Christine le Duc het recht om toekomstige bestellingen te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

Mocht een artikel technisch defect zijn, kijk dan bij Garantie of neem contact op met onze klantenservice.
Als u de gehele bestelling retourneert, worden de in rekening gebrachte verzendkosten gecorrigeerd. Plaatst u een nieuwe bestelling dan brengen wij opnieuw de normale bijdrage van de verzendkosten in rekening zoals deze zijn omschreven in het artikel Bijdrage verzendkosten.

Behoudt u een deel van uw bestelling dan blijven de verzendkosten zoals omschreven in het artikel Bijdrage verzendkosten gewoon gelden.

Omruiling van artikelen en/of bestellingen zijn niet mogelijk.

Indien u een bestelling heeft gedaan en reeds heeft betaald, zal Christine le Duc het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen. De terugbetaling kan door ons worden opgeschort totdat wij de geretourneerde goederen hebben terugontvangen of (in geval van dispuut) totdat u ons een bewijs van retournering van de goederen heeft verstrekt. Indien u heeft gekozen voor de aflevering van uw pakket onder rembours dan dient u voor een terug storting contact op te nemen met onze klantenservice via het contactformulier.

Indien u artikelen retourneert waarop een actie-, kortings-, of vouchercode van toepassing was, wordt deze actie-, kortings-, of vouchercode naar evenredigheid van uw retourzending terug als tegoed voor u genoteerd. Zodra de retourzending bij ons is verwerkt, krijgt u een e-mail met uw nieuwe, persoonlijke kortingscode. Bij een volgende bestelling moet u alleen uw persoonlijke code invullen in het vak “actie-, korting- of vouchercode”. Vervolgens wordt de korting automatisch in mindering gebracht op het totaalbedrag van uw nieuwe order.
De uitgebreide voorwaarden voor actie-, kortings-, of vouchercodes kunt u nalezen in “overig verkregen actie-, kortings-, of vouchercodes.”

Verkregen actie-, kortings-, of vouchercodes
Iedere verkregen actie-, kortings-, of vouchercode is voorzien van een uniek nummer of tekstcode die een bepaalde waarde vertegenwoordigd. 
 
Voor elektronische actie-, kortings-, of vouchercodes die bestaan uit een nummer kan gelden dat deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres. Het e-mailadres waarnaar deze betreffende actie-, kortings-, of vouchercodes zijn verstuurd, dient te worden gebruikt bij het inwisselen van deze actie-, kortings-, of vouchercodes. De actie-, kortings-, of vouchercode kan niet op of via een ander e-mailadres worden ingewisseld. 
 
Iedere actie-, kortings-, of vouchercode is gedurende een bepaalde periode geldig. Na vervaldatum kan de actie-, kortings-, of vouchercode niet meer worden gebruikt. 
 
Actie-, kortings-, of vouchercodes kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt. 
 
Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere actie-, kortings-, of vouchercode dat deze per persoon en per emailadres slechts éénmalig mag worden gebruikt. Per klant, per adres mogen twee actie-, kortings-, of vouchercodes worden genoteerd in een periode van zes maanden. 
 
Het tegoed van actie-, kortings-, of vouchercodes moet in één keer worden besteed en u kunt slechts één actie- , kortings-, of vouchercode per bestelling gebruiken. 
 
Indien een actie-, kortings-, of vouchercode wordt gebruikt voor producten waarvan de prijs onder de waarde van de actie-, kortings-, of vouchercode ligt, vervalt de waarde die onbenut blijft. Deze wordt dus niet meer opnieuw uitgegeven. 
 
Actie-, kortings-, of vouchercode zijn niet inwisselbaar voor geld en u kunt met een actie-, kortings-, of vouchercode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende actie-, kortings-, of vouchercode geldt. Deze zijn dan nader omschreven in de uitingen waarin de actie-, kortings-, of vouchercode is opgenomen. 
 
Elektronische actie-, kortings-, of vouchercodes worden éénmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails. Het is niet toegestaan actie-, kortings-, of vouchercodes te wijzigen of te vervalsen Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruikt van actie-, kortings-, of vouchercode wordt ontzegd.


Speciale acties en gratis artikelen
Speciale acties en gratis artikelen zijn altijd beperkt in voorraad. Om die reden worden deze altijd gelimiteerd tot 1 per klant en/of 1 per bestelling en/of 1 per adres. De speciale actie of het gratis artikel ontvang je alleen als er betaalde artikelen geleverd kunnen worden. Voor deze betaalde artikelen geldt doorgaans een minimaal bestedingsbedrag tenzij de voorwaarden van de speciale actie of het gratis artikel anders stelt.

Klachten
Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent. Desondanks kan het voorkomen dat Christine le Duc en/of de door u bestelde artikelen niet voldoen aan uw verwachtingen. Neem dan contact op met onze klantenservice, dan doen wij ons best om samen met u een passende oplossing te vinden. U kunt een klacht indienen: 1. Online (via internet). Geef uw klacht online aan ons door via ons contactformulier. 2. Telefonisch. Geef uw klacht telefonisch aan ons door via telefoonnummer 085 - 999 00 00 (reguliere belkosten) maandag – vrijdag: 10.00 - 17.00 uur. 
 
De bij ons ingediende klacht wordt binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van uw klacht beantwoord. Als er meer tijd nodig mocht zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan ontvangt u binnen deze 14 dagen een ontvangstbevestiging waarin de termijn wordt aangegeven wanneer u een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent met ons antwoord op uw klacht. Indien u het niet eens bent met de uitkomst, dan heeft u 4 weken de tijd om hiertegen in beroep te gaan. Dit doet u door ons per brief te laten weten dat u het er niet mee eens bent en dat u een andere oplossing wilt.

In uw brief moeten de volgende gegevens worden opgenomen:
- omschrijving van uw klacht en waarom u het niet eens bent met het eerder door ons ontvangen antwoord;
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
- uw klantnummer;
- uw handtekening.

U kunt uw brief sturen naar:
Christine le Duc B.V.
T.a.v. Klantenservice klachtenregistratie
Postbus 21
4530 AA Terneuzen
Nederland

Het hoofd van de Klantenservice bevestigt de ontvangst van uw brief en geeft aan wanneer u een antwoord krijgt. Dit zal meestal binnen enkele weken, maar uiterlijk binnen 3 maanden zijn.

Binnen 12 maanden nadat wij uw klacht, die wij geheel of gedeeltelijk hebben afgewezen, dan wel ongegrond hebben verklaard, hebben ontvangen kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.

Voor meer informatie hierover zie:


U kunt uw klacht ook aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa. De EU-commissie biedt dit platform aan voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, waardoor consumenten de mogelijkheid hebben om geschillen in verband met hun online bestelling te regelen zonder dat een rechtbank in eerste aanleg nodig is. Het platform voor geschillenbeslechting is beschikbaar op https://ec.europa.eu//odr

Garantie
Christine le Duc garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. Op de goederen zijn de wettelijke garantierechten van toepassing waarop door u als koper in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie:
-Bij beschadiging door opzet of door nalatigheid
-Bij beschadiging door verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
-Bij normale slijtage

Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor uw rekening Mocht een artikel toch defect zijn of u het door u besteld artikel functioneert niet/niet goed, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor de aanvraag van een garantieformulier.
Stuur het defecte artikel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na toekenning van het garantieformulier naar ons op. Defecte retouren zonder garantieformulier of een niet volledig ingevuld garantieformulier worden niet in behandeling genomen en het artikel wordt slechts op uw kosten naar u retour gezonden.

Persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Christine le Duc. De gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer (de strijd tegen fraude en inbreuken van klanten, het beheer van geschillen, de analyse van risico van elke bestelling op basis van voorafgaande gedragingen van klanten en potentiële klanten,..) en van onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, evenals voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.

U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen of uzelf daarvoor afmelden door middel van de afmeld-link die u onderaan onze malings vindt.

Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen. Voor een meer uitgebreidere informatie zie ons privacybeleid.

Wat betreft de persoonsgegeven hanteren wij de opgestelde GDPR-regels.

Onze webshop respecteert de privacy van onze klanten en we gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. U wordt alleen geïnformeerd via mail rondom uw bestelling. Tenzij u aangegeven hebt om onze nieuwsbrieven te willen ontvangen. Hier kunt u zich ook weer te allen tijde voor uitschrijven via een uitschrijf-link in de mail.

Gedragscode
Christine le Duc is lid van de BeCommerce en derhalve onderschrijft onze website de gedragscode van de BeCommerce.
U vindt de gedragscodes terug via onderstaande link;


Algemeen
Door te klikken op de “Koop” knop in de afsluitende stap in het bestelproces op onze webshop plaatst u uw bestelling en geeft u te kennen, dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Christine le Duc houdt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, maar de algemene voorwaarden die aanvaard zijn tijdens de bestelling blijven van toepassing gedurende deze overeenkomst. Christine le Duc behoudt zich tevens het recht voor om, indien de banken overgaan tot - of een wijziging aanbrengen in - de berekening van de kosten van het betalingsverkeer, deze u door te belasten.

Download onze Algemene Voorwaarden.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord bent. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.